IT and Electronics Materials

Od chwili wielkiego sukcesu firmy, jakim była komercjalizacja polaryzatorów do ekranów LCD w Korei, LG Chem nieustannie wzmacnia swoją konkurencyjność na globalnym rynku materiałów do produkcji monitorów i urządzeń IT, przyciągającym innowacyjne technologie.

  • Materiały do ekranów
  • Materiały półprzewodnikowe
  • Materiały samochodowe
  • Materiały do uzdatniania wody
  • Zaawansowane materiały

Membrany osmotyczne

LG Chem jest liderem w dziedzinie technologii membranowej.
Cienkowarstwowe membrany są powszechnie wykorzystywane w procesie uzdatniania wody jako sposób na usunięcie zanieczyszczeń i oczyszczenie wody z wielu różnych źródeł. LG Chem opracowuje i produkuje membrany osmotyczne, które są powszechnie wykorzystywane do wielu zastosowań, od odsalania wody morskiej do ponownego wykorzystywania ścieków. W maju 2014 roku LG Chem przejęła spółkę NanoH2O, amerykańskiego producenta membran osmotycznych znanego z nowatorskiej technologii produkcji cienkowarstwowych membran nanokompozytowych, która radykalnie poprawia wydajność i produktywność membran. Ta unikalna technologia w połączeniu z doświadczeniem firmy LG Chem w powlekaniu metodą roll-to-roll, świetnej jakości produkcji substancji chemicznych i polimerów oraz światowej klasy badaniom i rozwoju przyspieszy rozwój linii NanoH2O™ w membranach osmotycznych.
Water SolutionsProjection Software

Zastosowanie produktu

Odsalanie wody morskiej, Ścieki przemysłowe, Woda ultraczysta, Ponowne wykorzystanie ścieków, Woda pitna