Informacje ogólne

Lider koreańskiego przemysłu chemicznego — LG Chem
Firma LG Chem powstała w 1947 roku. Ponad 70 lat ciągłego rozwoju uczyniło LG Chem liderem koreańskiego przemysłu chemicznego.
Prężna sieć produkcyjna, sprzedażowa i badawczo-rozwojowa firmy obejmuje nie tylko Koreę, ale także ważne lokalizacje na całym świecie, oferując produkty konkurencyjne w skali globalnej, takie jak : tworzywa ABS, polaryzatory i ogniwa do akumulatorów pojazdów elektrycznych. Wciąż wzmacniamy swoją pozycję uznanego dostawcy materiałów.

Budowanie dominacji na rynku firma zaczęła od segmentu materiałów podstawowych i produktów chemicznych, przechodząc dalej do rozwiązań energetycznych oraz materiałów dla IT i elektroniki, a następnie rozszerzyła działalność na nauki przyrodnicze, tworząc portfolio zorientowane na przyszłość. W dłuższej perspektywie zamierzamy skoncentrować się na nowych motorach napędowych, czyli rozwiązaniach energetycznych, wodnych i bio, które stworzą podstawy równowagi rozwoju.

LG Chem pragnie być globalną firmą realizującą wizję „rozwijania się wraz z klientami poprzez dostarczanie innowacyjnych materiałów i rozwiązań” oraz oferowanie im nowych wartości.

Profil Firmy

 • Firma
 • Główna siedziba
 • Nazwa

  LG Chem Poland Sp. z o.o

  LG Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o.

 • Adres siedziby

  ul. LG 3, Biskupice Podgorne, 55-040 Kobierzyce, NIP : 8971708757, Wroclaw, Poland

  ul. LG 1A, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961550941, Wrocław, Poland

 • Założenie

  październik 2005

  kwiecień 2016

 • Główna działalność

  Polarizer, EP

  Automobile Battery

Segmenty działalności

 • Materiały podstawowe i produkty chemiczne Learn More
  Materiały podstawowe i produkty chemiczne
  NCC, Poliolefiny, PCW / plastyfikatory,
  ABS, EP, Akrylany / SAP,
  Gumy / polimery specjalne
  Wkład LG Chem w rozwój przemysłu opiera się na różnorodnych produktach petrochemicznych, charakteryzujących się jakością klasy światowej.

  W segmencie materiałów podstawowych i produktów chemicznych firma stworzyła pionowy zintegrowany system, sięgający od podstawowych surowców, takich jak etylen i propylen, po półprodukty, jak PE, ABS czy guma syntetyczna. Segment ten stanowi rdzeń działalności LG Chem, szczycący się światowej klasy produktywnością i konkurencyjnością cenową.

  Dzięki skoncentrowaniu na produktach o wysokiej wartości dodanej, takich jak nanorurki węglowe, firma wyniosła swoją strukturę biznesową na wyższy poziom, nieustannie wzmacniając konkurencyjność na globalnym rynku.

 • Rozwiązania energetyczne Learn More
  Rozwiązania energetyczne
  Akumulatory dla IT i nowych technologii,
  akumulatory dla przemysłu motoryzacyjnego,
  systemy ESS
  Dzięki własnym materiałom i ogniwom nowej generacji LG Chem stoi na czele patrzącego w przyszłość perspektywistycznego ekologicznego przemysłu energetycznego.

  Jako jedyny światowy producent ogniw o korzeniach w branży chemicznej, LG Chem stała się liderem globalnego rynku akumulatorów litowo-jonowych dzięki wykorzystaniu własnych technologii produkcji materiałów.

  Niezaprzeczalna jest również wiodąca pozycja firmy w segmencie akumulatorów dla pojazdów elektrycznych i systemów magazynowania energii (ESS). W tych obszarach aktywnie tworzymy nowe produkty, bazując na własnych technologiach. Posiadamy zasoby produkcyjne o wydajności na miarę globalnego gracza, które pozwolą nam zyskać jeszcze większą dominację na rynku energetycznym nowej generacji.

 • Materiały dla IT i elektroniki Learn More
  Materiały dla IT i elektroniki
  Materiały do monitorów,
  półprzewodniki,
  materiały dla branży motoryzacyjnej,
  materiały do uzdatniania wody
  Wprowadzane przez LG Chem rozwiązania dla branży IT i elektroniki, wykorzystujące przełomowe technologie, przybliżają nam przyszłość.

  Od chwili wielkiego sukcesu firmy, jakim była komercjalizacja polaryzatorów do ekranów LCD w Korei, LG Chem nieustannie wzmacnia swoją konkurencyjność na globalnym rynku materiałów do produkcji monitorów i urządzeń IT, przyciągającym innowacyjne technologie.

  Zabezpieczając pozycję światowego lidera w przemyśle polaryzacyjnym, poprzez doskonalenie możliwości technologicznych i unowocześnianie zróżnicowanych produktów, Firma skoncentrowała się także na różnicowaniu swoich kompetencji, wchodząc na nowe rynki, takie jak rynek uzdatniania wody czy folii funkcyjnych.

 • Nauki przyrodnicze Learn More
  Nauki przyrodnicze
  Produkty farmaceutyczne, szczepionki,
  wysokowartościowe substancje chemiczne
  Rozwijając działalność badawczą w zakresie nauk przyrodniczych, marka LG Chem pomaga ludziom żyć zdrowo.

  Nauki przyrodnicze to nowy motor napędowy Firmy w realizacji średnio i długoterminowych celów. LG Chem skutecznie rozwinęła różnorodne obszary w ramach segmentu nauk przyrodniczych i jako pierwsza w Korei otrzymała dla swoich leków aprobatę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

  Firma aktywnie zdobywa zagraniczne rynki i dzięki intensywnym inwestycjom w badania i rozwój rozbudowuje strukturę umożliwiającą opracowywanie nowych leków. LG Chem jest na właściwej drodze, aby dołączyć do grona najlepszych światowych producentów farmaceutycznych.