LG Way

LG Way

„LG Way” to dążenie do pozycji lidera; to z niego wynika strategiczna wizja Firmy jako numeru 1 spośród spółek LG. U podstaw LG Way leżą dwie zasady zarządzania: budowanie wartości dla klienta oraz zarządzanie zorientowane na ludzi. Są one stosowane zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, wyznaczanymi przez filozofię zarządzania Jeong-Do.

 • Wizja - Nr 1 LG - Nadrzędnym celem dla marki LG jest rozpoznawalność jako lidera rynku zarówno pod względem sprawności biznesowej, jak i zarządzania.
 • Metodologia behawioralna - Zarządzanie Jeong-Do - Etyczne zarządzanie i kodeks postępowania, wspiera rozwój i uczciwą konkurencję.
 • Zasady zarządzania - Budowanie wartości dla klienta / Zarządzanie zorientowane na ludzi - Fundamentalna zasada organizacyjna, którą wszystkie spółki LG kierują się od początku swego istnienia.

Achieving 'Nr 1 LG'

Wizja
No.1 LG
 • Dla klientów

  Godna zaufania marka,
  oferująca najlepsze
  produkty i usługi.

 • Dla inwestorów

  Bezpieczna inwestycja,
  zapewniająca stabilne,
  wysokie zyski.

 • Dla pracowników

  Wyjątkowe miejsce pracy, przyciągające talenty.

 • Dla konkurencji

  Lider, który dominuje i od
  którego można się uczyć.

Metodologia behawioralna
Zarządzanie Jeong-Do
 • Uczciwa praca

  Pełna transparentność pracy
  wykonywanej zgodnie z zasadami i
  normami.

 • Uczciwe transakcje

  Dbałość o równość szans i uczciwe
  traktowanie w każdej transakcji.

 • Uczciwa konkurencja

  Rozwijanie obszarów umożliwiających
  pokonanie rywali w uczciwej
  konkurencji.

Zasady zarządzania
Zasady zarządzania
 • Budowanie
  wartości dla klienta
  • Klient przede wszystkim
  • Oferowanie istotnej wartości
  • Tworzenie napędzane przez innowację.
 • Zarządzanie zorientowane
  na ludzi
  • Samozarządzanie i kreatywność
  • Szacunek dla ludzkiej godności
  • Rozwój możliwości i ich urzeczywistnianie
  • Wynagradzanie w oparciu o wyniki.