Podstawowe materiały i substancje chemiczne

W segmencie materiałów podstawowych i produktów chemicznych firma stworzyła pionowy zintegrowany system, sięgający od podstawowych surowców, takich jak etylen i propylen, po półprodukty, jak PE, ABS czy guma syntetyczna. Segment ten stanowi rdzeń działalności LG Chem, szczycący się światowej klasy produktywnością i konkurencyjnością cenową.

  • NCC
  • PO
  • PCW/Plastyfikator
  • ABS
  • EP
  • Pochodne akrylanów/SAP
  • Rubbers/Specialty Polymers

LDPEPolietylen o małej gęstości

Najnowsza zaawansowana technologia wysokociśnieniowa
LDPE, czyli polietylen o małej gęstości, to syntetyczna żywica wytwarzana poprzez polimeryzację etylenu. Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w naszym życiu tworzyw sztucznych. Jego doskonała przetwarzalność, elastyczność i przejrzystość sprawiają, że jest świetnym surowcem do produkcji folii przezroczystych, osłon przewodów i różnych owijek. LG Chem produkuje LDPE z wykorzystaniem najnowszej, zaawansowanej technologii wysokociśnieniowej.

Zastosowanie produktu

Powłoka (wnętrze), Folia ochronna, Pokrywka pojemników do żywności, Worek na roztwory dożylne

HDPEPolietylen o dużej gęstości

Sprawdzony na rynku globalnym dzięki doskonałej przetwarzalności i jakości
HDPE, czyli polietylen o dużej gęstości, to syntetyczna żywica wytwarzana poprzez polimeryzację etylenu. Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w naszym życiu tworzyw sztucznych. Jest bardzo odporna na uderzenia i zimno. Często wykorzystywana jest do wytwarzania różnych pojemników i plastikowych pudełek. LG Chem produkuje HDPE przy użyciu przełomowego systemu produkcji, opartego na polimeryzacji niskociśnieniowej, a jego najwyższa przetwarzalność i jakość są w pełni uznawane na całym świecie.

Zastosowanie produktu

Palety, Skrzynie transportowe, Nakrętki butelek PET, Folia opakowaniowa do użytku przemysłowego, Rury

POEElastomer poliolefinowy

Zróżnicowane produkty oparte na zastrzeżonym katalizatorze metalocenowym LG Chem
POE firmy LG Chem to kopolimer etylenu i oktenu lub etylenu i butenu, wytwarzany z użyciem zastrzeżonego katalizatora metalocenowego. Reprezentatywnym produktem POE firmy LG Chem jest LUCENE. Wykazuje on wyraźnie najlepszą odporność na uderzenia, wysoką elastyczność i niską temperaturę zgrzewania.

Zastosowanie produktu

Materiały wewnętrzne/zewnętrzne do samochodów, Materiały do izolacji akustycznej

PPPolipropylen

Produkty nadające się do zastosowań specjalnych
Polipropylen (PP), jedno z najpowszechniej wykorzystywanych tworzyw sztucznych, to syntetyczna żywica wytwarzana poprzez polimeryzację propylenu. Jego rodzaje różnią się właściwościami i metodami przetwarzania. Dzięki doskonałej wytrzymałości na rozciąganie i na uderzenia znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach, w tym w produkcji folii, tekstyliów, części samochodowych i innych wyrobów. LG Chem produkuje i dostarcza wyroby z PP nadające się do specjalnych zastosowań, takich jak formowanie wtryskowe i włókna.

Zastosowanie produktu

Części samochodowe, Liny, Włókniny, Worki na roztwory dożylne

EVAPoli(etylen-co-octan winylu)

Poprawa konkurencyjności produktu
EVA to kopolimer monomeru etylenu i octanu winylu (VA). Jego elastyczność, temperatura zgrzewania, trwałość i przepuszczalność zależą od zawartości monomerów octanu winylu. Jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, od produktów o wartości dodanej, takich jak arkusze fotowoltaiczne, po podeszwy butów, kamizelki ratunkowe i wiele innych. Od wyprodukowania go po raz pierwszy pod koniec 2013 roku LG Chem poprawiła konkurencyjność tego produktu.

Zastosowanie produktu

Kable, Podeszwy butów, Arkusze fotowoltaiczne, Kleje topliwe