Podstawowe materiały i substancje chemiczne

W segmencie materiałów podstawowych i produktów chemicznych Firma stworzyła pionowy zintegrowany system, sięgający od podstawowych surowców, takich jak etylen i propylen, po półprodukty, jak PE, ABS czy guma syntetyczna. Segment ten stanowi rdzeń działalności LG Chem, szczycący się światowej klasy produktywnością i konkurencyjnością cenową.

  • NCC
  • PO
  • PCW/Plastyfikator
  • ABS
  • EP
  • Pochodne akrylanów/SAP
  • Rubbers/Specialty Polymers

NCCZakład Krakingu Benzyny Ciężkiej

Osiąganie największej energooszczędności na świecie
NCC to placówka wytwarzająca podstawowe produkty petrochemiczne, takie jak etylen i propylen, będące materiałami podstawowymi w petrochemii, poprzez krakowanie benzyny ciężkiej w wysokiej temperaturze. Benzynę ciężką uzyskuje się w wyniku rafinacji ropy naftowej. LG Chem zapewniła doskonałą konkurencyjność kosztów dzięki uzyskaniu największej energooszczędności na świecie.

Zastosowanie produktu

Surowiec do poliolefiny, Surowiec do kauczuku syntetycznego, Surowiec do tworzywa ABS

BPABisfenol A

Surowiec do żywic poliwęglanowych i epoksydowych
BPA to biały kryształ powstający w wyniku skraplania fenolu i acetonu. Służy jako surowiec do wytwarzania żywic poliwęglanowych i epoksydowych. LG Chem produkuje nie tylko BPA, ale także fenol i aceton.

Zastosowanie produktu

Surowiec do wytwarzania poliwęglanów (PC), materiał do żywic epoksydowych