Zasady zarządzania personelem

Zasady zarządzania personelem oparte na filozofii LG Way
Firma LG Chem ceni kreatywność i szanuje wolność swoich pracowników, koncentrując się na ich umiejętnościach i uczciwym traktowaniu.

Zasady zarządzania personelem LG Chem

Zarządzanie ludźmi - Filozofia zarządzania - Budowanie wartości dla naszych klientów
 • Szacunek dla kreatywności i
  wolnościkreatywność źródłem wartości
  Firma LG Chem ceni różnorodność i twórczość swoich pracowników, zachęcając ich do
  wyrażania swoich pomysłów.
 • Umiejętnościumiejętności napędzają
  produktywność
  Firma LG Chem tworzy warunki i procesy potrzebne pracownikom do rozwijania umiejętności.
  Wynagradzanie za wynikiwynagradzanie za wyniki kluczem
  do motywacji
  Firma LG Chem monitoruje wyniki pracowników oraz całych zespołów i uwzględnia je przy wynagradzaniu.
 • Równe szanserówne szanse stanowią
  podstawę zaufania
  Każdy pracownik otrzymuje takie same szanse na wykorzystanie pełni swojego potencjału, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami.
  Długofalowa perspektywazarządzanie personelem i organizacją
  opiera się na długoterminowych
  planach firmy.
  Decyzje i działania w zakresie zarządzania personelem muszą być podejmowane w zgodzie z długofalową perspektywą.

Najlepsze umiejętności, najlepsze wyniki i najlepsze korzyści

 • NAJLEPSZE UMIEJĘTNOŚCI
  LG Chem zatrudnia największe talenty z
  całego świata, nie patrząc na rasę, narodowość czy płeć.
  • Rekrutujemy kreatywne, nietuzinkowe i
   utalentowane osoby
  • Przydział do działu w oparciu o preferencje i
   umiejętności pracownika
  • Bonusy dla najbardziej utalentowanych w
   oparciu o wartość rynkową i efekt biznesowy
 • NAJLEPSZE WYNIKI
  Opierając się na obiektywnej ocenie, LG Chem
  rozszerza zakres obowiązków i zapewnia
  szersze możliwości szkoleniowe najlepszym
  pracownikom, pomagając im dołączyć do elity
  talentów firmy.
  • Obiektywne i uczciwe oceny
  • Systematyczne możliwości szkoleniowe
  • Doradztwo w zakresie indywidualnej ścieżki
   awansów i system planowania ścieżki kariery
 • NAJLEPSZE WYNAGRODZENIE
  LG Chem zapewnia najlepsze wynagrodzenie
  najbardziej utalentowanym, bez względu na
  rasę, narodowość, płeć, wyznanie,
  niepełnosprawność, region czy przynależność
  do organizacji.
  • Struktura wynagrodzeń oparta na
   umiejętnościach i wynikach
  • Uczciwe wynagradzanie na podstawie wyników
  • Szybka droga awansu dla utalentowanych