Zmiany klimatyczne/energia

Wizja ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

LG Chem nieustannie stara się wzmacniać swoją konkurencyjność w odniesieniu do energii i gazów cieplarnianych, szybko reagując na wewnętrzne i zewnętrzne przepisy dotyczące tych kwestii, a także rozwijając swoją proekologiczną działalność. Dzięki takiemu podejściu będziemy rosnąć w siłę jako innowacyjna ekoFirma.

WIZJA
EkoFirma nr 1
CEL
Lider kosztów / Deregulacje / Tworzenie procesów przyjaznych środowisku
MISJA
Zwiększanie konkurencyjności pod względem energii i redukcji gazów cieplarnianych Proaktywne reagowanie na międzynarodowe przepisy / wspieranie proekologicznej działalności
GŁÓWNE ZADANIA
 1. 01. Podnoszenie świadomości i świadoma współpraca
  • Reagowanie na działania organów rządowych
  • Przestrzeganie przepisów państwowych
  • Reagowanie na działania organizacji pozarządowych
  • Promowanie naszej firmy jako ekofirmy
  • Wspieranie biznesu przyjaznego środowisku
 2. 02. Kontrola emisji dwutlenku węgla
  • Informacje na temat emisji CO2 w łańcuchu dostaw
  • Znak Carbon Performance
  • Dostarczanie informacji na temat emisji CO2 dla produktów
  • Ujawnianie informacji na temat emisji CO2
  • Zarządzanie w systemie informatycznym
 3. 03. Przestrzeganie przepisów
  • Zarządzanie limitami
  • Aktywna reakcja na handel uprawnieniami do emisji
  • Działalność zgodna z mechanizmem czystego rozwoju (CDM)
 4. 04. Oszczędzanie energii i redukcja gazów cieplarnianych
  • Wdrożenie systemu zarządzania
  • Plany średnio- i długoterminowe
  • Analiza potencjalnych redukcji
  • Wspieranie technologii sprzyjającej redukcji
  • Spotkania dotyczące udostępniania technologii
  • Spotkania dotyczące wspólnej wydajności
SCOPE
Global (Domestic Sites & Research Park + Overseas Manufacturing Subsidiaries)