Strategie zarządzania BHP i ochroną środowiska

Firma dbająca o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko
Poprzez różnorodne, innowacyjne działania, rozwiązania techniczne i zrównoważone portfolio LG Chem promuje świadome zarządzanie bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, w oparciu o nasze zasady BHP i ochrony środowiska.

Zasady BHP i ochrony środowiska

W LG Chem rozumiemy, że dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko to podstawy niezbędne do zapewnienia sobie konkurencyjności na wielu polach. W celu nieustannego doskonalenia tych dziedzin zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

 • Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych z zakresu BHP i ochrony środowiska oraz ustanowić globalne zasady i najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
 • Zobowiązujemy się nieustannie dążyć do wprowadzania innowacji w całym cyklu życiowym naszych wyrobów, aby dostarczać produkty i świadczyć usługi przyjazne środowisku.
 • Zobowiązujemy się zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i budować kulturę korporacyjną zgodną z tymi zasadami.
 • Zobowiązujemy się wspierać naszych partnerów biznesowych i lokalne społeczności w zakresie doskonalenia praktyk BHP i ochrony środowiska w ramach poczucia odpowiedzialności społecznej.
 • Zobowiązujemy się informować wszystkie zainteresowane strony o naszych zasadach i programach z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Strategie zarządzania BHP i ochroną środowiska - struktura

Wizja dotycząca BHP i ochrony środowiska

W LG Chem postrzegamy bezpieczeństwo, zdrowie oraz środowisko jako jedne z priorytetów zarządzania. W celu poprawy konkurencyjności i skuteczności w obszarze BHP, a także ochrony środowiska, obraliśmy i zrealizowaliśmy kilka ważnych celów. Poprzez taką postawę pragniemy nieustannie dążyć do równowagi pomiędzy działalnością biznesową a dbałością o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

WIZJA
Równowaga pomiędzy działalnością biznesową a dbałością o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko
CEL
Zwiększenie konkurencyjności i skuteczności stosowania zasad z zakresu BHP i ochrony środowiska
GŁÓWNE
ZADANIA
 1. 01. Zapewnianie bezwzględnego bezpieczeństwa
  • Wzmacnianie świadomości
   zasad bezpieczeństwa wśród pracowników
  • Zapewnianie bezpieczeństwa sprzętu
  • Ulepszanie zabezpieczeń
   przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych
 2. 02. Promowanie zdrowia poprzez profilaktykę
  • Doskonalenie środowiska pracy
  • Dbałość o pracowników z problemami zdrowotnymi
  • Zachęcanie do działań
   promujących zdrowie
 3. 03. Nieustanne doskonalenie otaczającego środowiska
  • Reagowanie z wyprzedzeniem
   na przepisy krajowe i
   międzynarodowe oraz problemy
  • Ograniczanie substancji zanieczyszczających
  • Wydajne wykorzystywanie
   zasobów