Zarządzanie produktami

Firma przyjazna naturze
Oferując bardziej przyjazne środowisku i konkurencyjne materiały i rozwiązania, LG Chem pragnie być częścią sukcesu naszych klientów oraz zrównoważonej przyszłości.

Wizja zarządzania produktami

WIZJA
Partner od ekorozwiązań produktowych
MISJA
Uczynić wszystkie produkty ekoproduktami Zgodność z przepisami prawa / firmowym kodeksem
GŁÓWNE ZADANIA
 1. 01. Zarządzanie produktami
  • Wdrożenie polityki ekoproduktów
  • Definiowanie procedur roboczych
  • Przestrzeganie przepisów prawa
  • Spełnianie wymagań klientów
 2. 02. Bezpieczeństwo produktów
  • Tworzenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
  • Ocena czynników ryzyka
  • Ocena zagrożeń
 3. 03. Podnoszenie świadomości
  • Reagowanie na nowe przepisy prawa
  • Reagowanie na działania organizacji pozarządowych
  • Reagowanie na działania organów rządowych
 4. 04. Kwestie prawne
  • Monitorowanie przepisów prawa
  • Przestrzeganie wymogów organów audytowych
  • Przestrzeganie wymogów organów ustawodawczych

Zwiększanie wartości klienta Reagowanie na globalny rynek (nowe okazje biznesowe)

Partner od ekorozwiązań produktowych [eko = ekologia + ekonomia]: termin ten odnosi się do tworzenia rozwiązań efektywnych i wartościowych pod względem środowiskowym i ekonomicznym w całym cyklu życiowym produktu — od fazy badawczo-rozwojowej po utylizację.

Tworzenie ekoproduktów

Jako Firma wytwarzająca i dostarczająca całemu światu materiały i produkty niezbędne dla rozwoju nowoczesnego przemysłu i poprawy komfortu życia ponosimy ogromną odpowiedzialność za wpływ naszych produktów na środowisko i ludzkie zdrowie. Dlatego wszędzie tam, gdzie występuje negatywny wpływ na zdrowie i środowisko, staramy się go redukować. Przede wszystkim koncentrujemy się na ograniczaniu lub eliminowaniu zawartości szkodliwych substancji w naszych produktach. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu produktów na środowisko i zdrowie kontrolujemy procentową zawartość takich substancji, utrzymując je poniżej poziomów dozwolonych w Korei i innych krajach. Ponadto opracowując nowe, zorientowane na przyszłość technologie, nieustannie dążymy do tego, aby coraz większą część naszego portfolio stanowiły ekoprodukty (np. ekologiczne źródła energii czy innowacyjne materiały nowej generacji).

Jak kontrolujemy zawartość szkodliwych substancji

 1. 01 W firmie LG Chem dokładnie kontrolujemy postępowanie z materiałami w przypadku każdego produktu wytwarzanego z surowców, stosując przy tym nasze praktyki zarządzania produktami w środowisku. Wszystkie szkodliwe substancje dzielimy na trzy kategorie w zależności od wielkości ryzyka. Ulepszyliśmy system tak, aby nie można było zakupić żadnego materiału, zanim nie przejdzie on przez proces weryfikacji.
 2. 02 W naszym systemie wszystkie kontrole związane z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami oraz specyfikacje procesowe wymagane przez unijne rozporządzenie REACH są wykonywane elektronicznie, dzięki czemu, po weryfikacji, klient może sprawdzić wyniki online i natychmiast otrzymać certyfikat zgodności, w formacie zgodnym z przepisami prawa.
 3. 03 Od 2010 roku informacje o składzie produktów są wprowadzane do wykazu substancji firmowego systemu ERP. Dzięki temu obecność i ilość szkodliwych substancji w wytwarzanych i/lub sprzedawanych produktach mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym i sprawdzane na prośbę klienta.
 4. 04 Sprawdzane są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) wszystkich materiałów kupowanych od dostawców, a szczególne przypadki są dodatkowo skrupulatnie rejestrowane w systemie elektronicznego zatwierdzania. Umożliwia to elektroniczne gromadzenie i przechowywanie kart MSDS wszystkich materiałów, pozwalając na identyfikację związanych z nimi zagrożeń i czynników ryzyka.

Stosowanie „krwawych minerałów”

LG Chem, jako odpowiedzialny członek społeczeństwa, całkowicie popiera zakaz wykorzystywania tzw. „krwawych minerałów” pochodzących z terenów dotkniętych konfliktami.

Konflikty związane z „krwawymi minerałami”

Termin „krwawe minerały” odnosi się do czterech minerałów (cyny, tantalu, wolframu i złota) wydobywanych w Demokratycznej Republice Konga i sąsiadujących z nią państwach, takich jak Sudan, Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo, Zambia, Angola, Tanzania, a także 10 państwach Afryki Środkowej. Terytoria te są obecnie kontrolowane przez grupy zbuntowanych bojowników i obce wojska, które zarabiają na wydobyciu i dystrybucji tych minerałów. Praktyki te nieustannie wywołują konflikty i pochłaniają liczne ofiary. Często też wiąże się z nimi łamanie praw człowieka i wyzysk pracowniczy. W lipcu 2010 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął tzw. ustawę Dodda-Franka oraz ustawę o ochronie praw konsumenta, które położyły podwaliny pod prawne nakładanie ograniczeń na „krwawe minerały”. Każda Firma notowana na giełdzie papierów wartościowych USA musi ujawnić i zgłaszać stosowanie „krwawych minerałów” w corocznym sprawozdaniu dla komisji papierów wartościowych i giełd (SEC), składanym do 31 maja. Ustawa ta nakłada powyższe zobowiązania również na niektóre firmy koreańskie, będące dostawcami firm amerykańskich.

Postępowanie LG Chem

LG Chem popiera zakaz wykorzystywania „krwawych minerałów”, którego celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, ofiarom, łamaniu praw człowieka i wyzyskowi pracowników. Dokładamy także starań, aby spełniać wymogi przepisów prawnych związanych z tym zakazem.
Nasi dostawcy wypełniają kwestionariusze, przy użyciu których gromadzimy i przetwarzamy informacje na temat obecności „krwawych minerałów”, a dane te są monitorowane przez system informatyczny od fazy zaopatrzenia. Nasze wytyczne dla dostawców Eco-SCM z zasady zakazują stosowania „krwawych minerałów”.