Zasady zarządzania zrównoważonym rozwojem

LG Chem, jako Firma wytwarzająca materiały, dokłada starań, aby we wszystkich obszarach swej działalności na pierwszym miejscu stawiać ludzi i środowisko naturalne. W tym celu stworzyliśmy własną wizję zatytułowaną „Zrównoważona chemia dla ludzkości i środowiska”, obejmującą 10 strategii z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekonomii, ochrony środowiska i zarządzania w społeczeństwie.

Wizja
Zrównoważona chemia dla ludzkości i środowiska
Zasady
zrównoważonego
rozwoju

Przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju, aby stworzyć trwałą wartość dla nas wszystkich.

 1. 01 Tworzymy przyjazne środowisku i innowacyjne materiały i rozwiązania.
 2. 02 Przestrzegamy zasad etyki biznesowej jako pracownicy globalnej korporacji.
 3. 03 Wytwarzamy produkty i prowadzimy działalność w sposób zrównoważony.
 4. 04 Wykorzystując posiadane możliwości, przyczyniamy się do rozwoju społeczności.
Zadania
 1. 01. Ekonomiczne
  • Rozwijanie rynków i zwiększanie sprzedaży
  • Podnoszenie wartości Klienta
 2. 02. Środowiskowe
  • Wzmacnianie odpowiedzialności produktowej
  • Reagowanie na zmiany klimatyczne i ograniczanie zużycia energii
  • Ograniczanie wpływu działalności na środowisko
 3. 03. Społeczne
  • Respektowanie praw człowieka i rozwijanie talentów
  • Zwiększanie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie
  • Zabieganie o strategiczne partnerstwo publiczne

   Supplier Code of Conduct

  • Wzmacnianie współpracy z partnerami biznesowymi
  • Zabieganie o strategiczne partnerstwa publiczne

   Global Human Rights & Labor Policy