Strategii Podatkowej

Strategii PodatkowejZgodnie z art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce, nasza spółka zależna LG Chem Poland sp zoo jest zobowiązana do publicznego udostępnienia w Internecie Strategii Podatkowej ("Strategii Podatkowej"). Ponieważ LG Chem Poland sp zoo nie prowadzi własnej korporacyjnej strony internetowej, LG Chem Ltd. Wydaje Strategię Podatkową na rok 2020, 2021, i 2022.


According to Art.27c Corporation Income Tax Law in Poland, our subsidiary LG Chem Poland sp zoo is obliged to make the Corporate Tax Strategy (“Strategii Podatkowej”) publicly available on the internet. As LG Chem Poland sp zoo does not operate its own corporate website, LG Chem Ltd. Issues the Corporate Tax Strategy for the year 2020, 2021 and 2022. 

* Please Check the attached file

-  LG Chem Poland_strategia podatkowa 2020

-  LG Chem Poland_strategia podatkowa 2021

    -  LG Chem Poland_strategia podatkowa 2022